اگر برای مشاوره به وکیل خوب چک در مشهد نیاز دارید تماس بگیرید.

میتوان گفت تقریبا سیستم حقوقی بر همه جنبه های جامعه تاثیر میگذارد، از خرید خانه، ازدواج، املاک گرفته تا حتی عبور از خیابان. ستون فقرات این سیستم حقوقی وکلا هستند که آن را به جامعه پیوند می دهند که هرکدام از آنها دارای تخصص و تجارب گوناگونی هستند. وکیل چک در مشهد وکیلی است که در حوزه چک و پرونده های مربوط به آن فعالیت می کند.

بهترین وکیل چک در مشهد

امروزه به علت گسترش مبادلات تجاری در میان مردم کمترکسی است که از پول نقد استفاده نماید و در این مورد چک جایگزین مناسبی برای پول نقد یه شمار می آید، به علت کم حجم بودن نسبت به پول و به علت سهولت در تجارت در معادلات از چک استفاده می شود. استفاده از چک در کنار سهولت مشکلاتی نیز برای مردم به وجود آورده است که این امر مستلزم وجود یک وکیل چک خوب و باتجربه است. تا بتواند با توجه به عدم آگاهی افراد از قوانین مربوط به چک مشکلات صدور چک را رفع نماید. با همراه باشید تا با انواع چک و نحوه وصول آنها و مراحل مطالبه چک برگشتی توسط وکیل چک خوب در مشهد آشا شویم.

انواع چک

چک ها انواع مختلفی دارند قبل از مراجعه به وکیل برای چک در مشهد بهتر است اطلاعات ابتدایی درباره انواع چک داشته باشید.

چک های صادر شده از سمت صاحب چک در مشهد

  • چک عادی: صاحب حساب از دارایی خود در بانک، در وجه فرد مورد نظر با حامل چک صادر می کند. نقد کردن این نوع چک در بانک صادر کننده مقدور است.
  • چک گواهی یا تایید شده: تفاوت این نوع چک با عادی در این است که بانک صادر کننده، پرداخت وجه را تایید کرده است، به معنی اینکه اگر حتی در حساب شخصی که چک را صادر کرده وجه به میزان لازم وجود نداشته باشد، بانک مبلغ مورد نظر را پرداخت می نمیاد.

چک های صادر شده از سمت بانک

  • چک های بین بانکی: این چک در بانک و به درخواست صاحب حساب صادر می شود. امکان وصول به صورت نقد جود نداشته و به صورت بین بانکی ، وجه انتقال می یابد. همچنین صدور وجه حامل ممنوع می باشد. به دلیل رمزدار بودن این نوع پک از امنیت بالایی برخوردار است.
  • چک تضمین شده: به درخواست صاحب و در بانک صادر می شود. این چک توسط بانک تضمین شده و در مواقعی که در حساب فرد وجه لازم وجود نداشته باشد، امکان نقدر کردن در تمامی شعبات بانک صادر کننده وجود دارد.
  • چک های مسافرتی: توسط بانک صادر شده و در شعب آن بانک یا از سمت نمایندگان و کارگزارن بانک صادر شده، وجه آن قابل دریافت می باشد.

چک برگشتی یا چک بلا محل چیست؟

فردی که چکی صادر میکند لازم است که در حساب بانکی خود مبلغ قید شده در چک را دارا باشد تا در زمان مقرر وصول شود و اگر غیر این باشد میتوان آن را برگشت زده و اقدامات قانونی علیه صاحب چک انجام داد. به این مدل چک ها چک بلامحل یا چک برگشتی گفته می گویند.

دو روش وصول چک برگشتی

  • شکایت کیفری از صادر کننده چک:

که منجر به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کننده چک شده اما برای وصول چک میبایست از روش مطالبه وجه به شیوه حقوقی اقدام نمود.

  • وصول به شیوه ثبتی:

اموالی از صادر کننده چک را معرفی کرده و از طریق اداره ثبت پیگیری میشود.

مسئولیت صدورچک با 2 امضاء-مسئولیت مدیر-مسئولیت شرکت

دراین مطلب به اختصار درمورد چک صادره ازشرکتها وچکی که2امضاءدارد ومسئولیت هریک توضیح خواهیم داد.

به موجب ماده ی310قانون تجارت؛"چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک)دارد کلا یابعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

پرسشی که دراینجا مطرح می شود این است که شخص حقوقی می تواند چک صادرکند؟ ودرصورت عدم موجودی آیا شرکت مسئولیت داردیاخیر؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که شخص حقوقی مانند شخص حقیقی دارای مسئولیت است و اگر چکی صادر کند باید ازسوی بانک پرداخت شود اما اگر چک برگشت بخورد دارنده می تواند برای گرفتن وجه چک وخسارت تاخیر درپرداخت به افراد زیر مراجعه کند:

  1. امضاءکنندگان چک: امضاکنندگان که به نمایندگی ازشرکت امضاءکرده اند مسئولیت خواهدداشت
  2. صاحب حساب: شرکت به عنوان شخص حقوقی وصاحب حساب مسئولیت پرداخت وجه چک وخسارات قانونی رادارد.

این ویژگی تضافی بودن مسئولیت درچک بدین مفهوم است که هم صاحب حساب وهم امضاءکنندگان هر2 مسئول می باشند ودارنده ی چک می تواند به هرکدام که بخواهد مراجعه نماید وآنها را طرف دعوی قراردهد.

لازم به ذکراست که شخص حقوقی درفرض صدورچک بلامحل مسئولیت کیفری ندارد ولی مسئولیت مدنی دارد. اماصادر کنندگان مسئولیت کیفری دارند.بنابراین درصورتی که ازحساب شرکت بلامحل صادرکنندگان و امضاکنندگان آنها مسئولیت کیفری دارند وشکایت کیفری علیه آنها مطرح می گردد.

یک وکیل خوب چک در مشهد می تواند با طرح دعوی حقوقی اقدام به مطالبه وجه چک نماید. در برخی موارد که چک برگشتی است نیاز به اقدام کیفری داشته که در اینصورت طرح شکایت کیفری نموده و درخواست تعقیب کیفری مشتکی عنه می نماید.